// Home
// Bestuur
// Commissies
// Wie is TNS Erkin?
// TNS Erkin in de media
// Activiteiten
// Lidmaatschap
// Sponsoring
// Contact

 

 


 


Home


TNS Erkin (voluit: Turks Nederlandse Studentenassociatie Erkin) is een studentenorganisatie opgericht door en voor Turks Nederlandse studenten om "De participatie en het functioneren van Turks Nederlandse studenten in de Nederlandse samenleving te bevorderen en ze te helpen om hogerop te komen in hun branche." TNS Erkin is weliswaar gevestigd in Utrecht, maar is landelijk actief met leden in alle vier uithoeken van Nederland.

De doelen van TNS Erkin zijn:

1. Opkomen voor en de belangen behartigen van Turks Nederlandse studenten;
2. Het negatieve beeld en verkeerde opvattingen die de Nederlandse samenleving heeft over de Turkse gemeenschap en Turkije wegnemen;
3. De kennis, vaardig- en kundigheden en het zelfbewustzijn van de leden bevorderen;
4. Het netwerken van Turks Nederlandse studenten met andere Turks Nederlandse studenten en het bedrijfsleven bevorderen.

Erkin is het Turkse woord voor vrij, onafhankelijk.

_____________________________________________________________________________________

Mededeling